fbpx skip to Main Content

Klienti: Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë. Objektivi parësor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtjae stabilitetittë çmimeve, që është kontributi më i mirë që mund të japë politikamonetare për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të vendit, të punësimit e mirëqenies. Nëpërmjet përmbushjes së këtij objektivi, Banka e Shqipërisë ruan vlerën e kursimeve dhe kontribuon në qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e sistemit financiar.

Objekti

Albaglobalështë rishitësi i autorizuar zyrtar i “SDLTrados Studio”në Shqipëri. “SDLTrados Studio”, lider në tregun e softuerëve të përkthimit, ka të integruar një memorie përkthimi që funksionon duke ripërdorur materiale të përkthyera më parë, në mënyrë që projektet e përkthimit të përfundohen më shpejt, dhe duke garantuar njëkohësisht cilësi të lartë dhe konsistencë. Gjatë harkut kohor 2015-2017, ne i kemi ofruar Bankës së Shqipërisë këtë softuer për nevojat e saj të brendshme të përkthimit, si dhe i kemi dhënë asistencën e nevojshme teknike për përdorimin dhe mirëmbajtjen e softuerit.

Back To Top
×Close search
Search